HOME

HET BOEK

DE INHOUD

DE BIJLAGEN

CONTACT

Disclaimer
LinksDisclaimer


 

Deze website is opgesteld door Marinus Rijkers en is uitsluitend op persoonlijke titel tot stand gekomen.
De website is samengesteld op basis van gegevens die ontleend zijn aan bronnen die ik betrouwbaar acht. Voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Het is niet toegestaan deze publicaties geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder mijn schriftelijke toestemming vooraf.

De inhoud van deze website wordt u slechts ter informatie aangeboden en is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod tot verkoop of uitnodiging tot aankoop van enig product of dienst. Wel kan het hier gebodene bij mij worden aangeschaft in de vorm van een gedrukt boekwerk.

De gegevens, standpunten of visies vervat in deze publicatie kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.


Marinus Rijkers.

 


Het adres van deze website over het Drawbarboek is www.mrijkers.com.
Marinus Rijkers.