HOME

HET BOEK

DE INHOUD

DE BIJLAGEN

CONTACT

B1a Voorbeelden 1 t/m 50             
B1b Voorbeelden 51 t/m 100             
B2a Voorbeelden registratietechnieken             
B2b Voorbeelden registratietechnieken             
B3 Het zelf veranderen van presets             
Bijlage 3


Het zelf veranderen van presets


 

Voorbereidingen

 
De voorbereidingen die u dient te treffen voor het kunnen veranderen van de presets zijn gering in aantal maar zijn wel belangrijk. U dient namelijk precies vast te leggen welke combinatie van drawbars u op welke preset van welk klavier wilt gaan zetten. De wijze van noteren staat hieronder uitgelegd onder het kopje "voorbeeld".
Tip: overweegt u wel zorgvuldig of u wederom een zekere systematiek in uw presets wilt hebben zoals bijvoorbeeld solo-instrumenten op de C#, D#, F# en G#.
Vervolgens dient u een paar goede schroevendraaiers klaar te leggen en ervoor te zorgen dat u het orgel met de achterkant naar het licht kunt draaien, dan wel dat u een lamp met bij voorkeur wit licht klaarlegt. Dit laatste is nodig omdat de draadjes niet altijd even gemakkelijk in kleur zijn te onderscheiden.

 

Twee rekjes

 
Als u de achterkant van het orgel heeft verwijderd, ziet u rechts boven twee rekjes van metalen strips. Gezien vanaf de achterkant (waar hierna trouwens telkens van wordt uitgegaan) is het rechtse rekje voor het bovenklavier en het linker voor het onderklavier. Hieronder is schematisch weergegeven hoe zo'n rekje eruit ziet.

 

 


 

 

Sterkte 8

 

Sterkte 7

 

Sterkte 6

 

Sterkte 5

 

Sterkte 4

 

Sterkte 3

 

Sterkte 2

 

Sterkte 1

 

Sterkte 0

 

 

Draadjes


Onder het rekje ziet u bundeltjes draadjes tevoorschijn komen. Elke preset is verbonden met een bundeltje draadjes. Elk bundeltje bestaat uit draadjes van de volgended kleuren: bruin, rood, oranje, geel, groen, blauw, violet, grijs en wit. De kleuren hebben betrekking op de volgende drawbars:

Sub-basisregister

16'

bruine drawbar

bruine draad

Sub harmonische

5-1/3'

bruine drawbar

rode draad

Basisregister

8'

witte drawbar

oranje draad

Tweede harmonische

4'

witte drawbar

gele draad

Derde harmonische

2-2/3'

zwarte drawbar

groene draad

Vierde harmonische

2'

witte drawbar

blauwe draad

Vijfde harmonische

1-3/5'

zwarte drawbar

violette draad

Zesde harmonische

1-1/3'

zwarte drawbar

grijze draad

Achtste harmonische

1'

witte drawbar

witte draad

7e + 9e harmonische

 

zwarte drawbar

zwarte strip

10e + 11e harmonische

 

zwarte drawbar

bruine strip


De grootste modellen hebben een tiende en elfde drawbar. Deze twee drawbars worden doorverbonden met strips in plaats van met draadjes.

 

Schroeven


Boven elk bundeltje draden zitten negen schroeven, elke schroef op een andere metalen strip. In de bovenstaande tabel zijn de schroeven aangeduid met een rondje met daar doorheen een streepje in wisselende richtingen.
Alle draadjes van preset A zijn aangesloten op 1 of meer van de negen schroeven. De onderste schroef is die van sterkte 0 en komt overeen met een harmonische drawbar die helemaal is ingeschoven. De bovenste schroef is van de sterkte 8 en komt overeen met een drawbar die helemaal is uitgetrokken.

 

Voorbeeld


Bijvoorbeeld, veronderstel de combinatie 00 6523 411 moet worden opgezet op de preset onder toets A van het bovenmanuaal. Maak dan voor het gemak eerst een papiertje waarop het volgende staat aangegeven:

Manuaal

Preset

Bruin

Rood

Oranje

Geel

Groen

Blauw

Violet

Grijs

Wit

Boven

A

0

0

6

5

2

3

4

1

1

Boven

G#

enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verplaatsen van de draadjes


Haal met een schroevendraaier de verbindingen weg die al zijn aangebracht op de A van de rij schroeven van het bovenmanuaal en scheidt de draden van elkaar. Zoals blijkt uit de tabel worden de bruine en de rode draad tesamen gewonden en vastgemaakt met de schroef op het onderste oftewel 0-niveau. Vervolgens worden de witte en de grijze draad aangebracht onder de schroef op het volgende oftewel 1-niveau. Op gelijke wijze wordt de groene draad bevestigd op niveau 2, de blauwe op niveau 3, de violette draad op niveau 4, de gele op niveau 5 en de oranje op niveau 6. De schroeven moeten krachtig over de draden worden aangedraaid om goed elektrisch contact te verzekeren. Als u een combinatie wilt bevestigen bestaande uit 10 of 11 cijfers, dan worden de twee andere draden op gelijke wijze behandeld. Elke draad die niet wordt "aangeroepen", moet op het 0-niveau worden vastgemaakt.
Het hier beschreven voorbeeld is ook zichtbaar in de volgende tabel.

 

 

 

Sterkte 8

 

 

Sterkte 7

 

 

Sterkte 6

Oranje

 

Sterkte 5

Geel

 

Sterkte 4

Violet

 

Sterkte 3

Blauw

 

Sterkte 2

Groen

 

Sterkte 1

Grijs + wit

 

Sterkte 0

Bruin + rood

  TOP OF PAGE ↑ 

 Het adres van deze website over het Drawbarboek is www.mrijkers.com.
Marinus Rijkers.
Disclaimer.